chồng rượu chè say xỉn vợ gọi tổng đài 19006670 hỏi mau don ly hon

Sau kết hôn chồng tôi thường xuyên rượu chè, tôi muốn ly hôn, tôi không biết phải viết mau don ly hon như thế nào để nộp cho toà, xin tổng đài giúp đỡ tôi. Chào tổng đài, tôi kết hôn 3 năm rồi và chúng tôi có với nhau 1 con chung

Tđ: Chào bạn, chúng tôi xin đưa ra cho bạn mau don ly hon hiện nay như sau:

+   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………………………….

Tôi tên :………………………………………………………………………….năm sinh :………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:: …………………………………………………….ngày và nơi cấp : ……………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………………………..      

Xin được ly hôn với: ………………………………………………………..năm sinh :……………………….

CMND (Hộ chiếu) số:………………………………………………………ngày và nơi cấp :………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ………………………………………………………………………………………     

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

…………………………………………………………………………………………………………………………

* Về con chung: (A2)

…………………………………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản chung: (A3)

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

       Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

 

Em cảm ơn tổng đài ạ, nếu trong quá trình ly hôn em có thắc mắc vấn đề gì em sẽ gọi nhờ tổng đài giúp đỡ thêm ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *